CHẠP MÃ GIA ĐÌNH

VĂN CÚNG CHẠP MẢ GIA ĐÌNH

VĂN CÚNG CHẠP MÃ GIA ĐÌNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn tự tôn…….…………………………..cùng toàn gia nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại.…