Duyệt bởi
Thẻ: SƠ LƯỢC TIỀN SỬ THẦN THÁNH VÀ TIÊN TỔ

SƠ LƯỢC TIỀN SỬ THẦN THÁNH VÀ TIÊN TỔ

SƠ LƯỢC TIỀN SỬ THẦN THÁNH VÀ TIÊN TỔ

SƠ LƯỢC TIỀN SỬ THẦN THÁNH VÀ TIÊN TỔ

 

-Nói về thần thánh tiền nhân từ đâu để rõ. Kể từ thời xa xưa nông nô cổ đại sản sinh các loài vật, trong đó có loài người. Cho đến truyền thuyết đời Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh 100 trứng, nở 100 con đầu tiên chỉ có 100 họ bây giờ. Theo sách vở lưu lại hơn 3 trăm mấy chục họ như còn nữa mà không biết được.

Thời xưa vua chúa quan viên triều chính dòng họ kế thừa theo hệ cha là họ này là con họ kế tiếp theo phổ hệ, hoặc dòng họ nào có tội với nước là tru di tam tộc, do đó phải chạy loạn lạc tự thay tánh đổi danh …

-Thần linh là những bậc tiền sử có công với đất nước, mở mang bờ cõi, sáng tạo ra ngành nghề sĩ, nông, công, thương …

Do đó các đời vua đã phong sắc các thần từ bậc Thượng đẳng thần, Trung đẳng thần, Tôn thần, Linh thần để cho các đình chùa miếu võ thờ, toàn dân thờ cúng tôn vinh xin được phò hộ … Cũng như Tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta đã qua đời lâu rồi, ta phải dâng lên nhà thờ từng cấp từ Nhánh – chi – phái – tộc và làng theo dòng tộc để lo chung hiệp kỳ Xuân-Thu …

-Người đời sống chết có hai cảnh: trần gian và âm cảnh, trần gian sống cao nhất hơn 100 năm tuổi gọi là hữu hình, còn âm cảnh là vô hình, linh hồn cũng ở trên cõi trần này mãi mãi, ta không thể thấy được nhưng rất linh thiên.

-Người về âm cảnh lâu đời lâu kiếp rồi cũng trở thành thần linh tùy theo địa vị ở trần gian, bằng không sống trên đời ít người mến phục thì về âm cảnh lâu đời đến bậc cao hồn cũng chưa đến chức cập bộ hạ thị tùng.

Làng Túy Loan ta có 5 vị Tiền hiền đến đây chọn địa cuộc lập làng. Xây dựng Văn Thánh đình làng và các đình miếu ở từng ấp, từng xóm để thờ phụng các vị thần linh, hàng năm cúng tế trang nghiêm, cầu phước cầu tài cho dân thịnh vượng để lưu truyền lại cho con cháu đời sau thực hiện.

Tổ tiên theo gia phả để lại, cây có cội nguồn, người có tổ tông, từ đời đời tiền sử ta phải tôn vinh và thờ cúng trang nghiêm các bậc đã tôn thần …

Thần thánh cũng như tổ tiên không đòi hỏi phải cúng tế lễ vật cao sang, chỉ cần có tâm thành là Thần thánh, tổ tiên đã chứng giám rồi.

Ví dụ: Đã mua một con gà để cúng lễ như đã định, nhưng trong lúc làm bị sơ sót nào đó mình thấy không yên tâm cúng, dù thế nào vẫn phải cúng vật đã định, trước khi cúng mình hãy xin lỗi vì lý do nào đó. Không được đi sắm con gà khác hoặc đồ vật khác để cúng Thần sẽ không chứng mà còn bị âm trách.

Âm cảnh tâm linh không thể trình bày hết được. Tôi soạn ra tập văn cúng này với mong muốn để lớp hậu sanh kế thừa nguồn gốc, có thể tự mình cúng tế tại gia đình theo tâm nguyện của mình là tốt nhất.