văn cúng động thổ mở móng

VĂN CÚNG ĐỘNG THỔ MỞ MÓNG

VĂN CÚNG ĐỘNG THỔ MỞ MÓNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn (1) (xem phần ghi chú dưới) cùng toàn gia đẳng. …………tiết xin xây…