VĂN CÚNG GIẾNG LONG MẠCH

VĂN CÚNG GIẾNG LONG MẠCH

VĂN CÚNG GIẾNG LONG MẠCH văn khấn cúng giếng đầu năm     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng Cung…