văn cúng giỗ

VĂN KHẤN (CÚNG) ĐÁM GIỖ KỴ

VĂN CÚNG ĐÁM GIỖ KỴ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn tự tôn…….…………………………..cùng toàn gia nam nữ tự tôn tiểu đẳng. Tiết ………….chánh nhựt kiết…