văn cúng giỗ bằng âm hán

VĂN KHẤN GIỖ BẰNG ÂM HÁN

VĂN CÚNG GIỖ HÀNG BẰNG ÂM HÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn Trưởng nam  ……………………… cùng toàn gia nam nữ tử tôn hôn tế…