VĂN CÚNG HÀNH KHIẾN

VĂN CÚNG HÀNH KHIỂN

VĂN CÚNG HÀNH KHIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng Cung lễ minh niên Xuân dương sơ chánh nhựt tư…