VĂN CÚNG HIỆP KỴ GIA ĐÌNH

VĂN CÚNG HIỆP KỴ GIA ĐÌNH

VĂN CÚNG HIỆP KỴ GIA ĐÌNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn thừa kế tự tôn…….…………….cùng toàn gia đẳng. Tiết chánh nhựt kết thời.…