Duyệt bởi
Thẻ: VĂN CÚNG HIỆP KỴ GIA ĐÌNH

VĂN CÚNG HIỆP KỴ GIA ĐÌNH

VĂN CÚNG HIỆP KỴ GIA ĐÌNH

Nhang trầm sạch Nhang Xanh 500gr không hoá chất an toàn vì sức khỏe

VĂN CÚNG HIỆP KỴ GIA ĐÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn thừa kế tự tôn…….…………….cùng toàn gia đẳng.

Tiết chánh nhựt kết thời.

Kính lễ hiệp kỵ các bậc hữu danh vô vị, hữu vị vô danh thuộc gia đường Đặng Công, thuộc Nam Dương quận.

Thành tâm cẩn dụng hương đăng hoa quả…………….thanh chước thứ phẩm chi nghi.

-Cẩn hủy lễ bái thừa kế tự tôn ………………..cẩn dĩ phỉ nghi

KÍNH CÁO VU

-Thượng niệm Hiển tằng tổ khảo tỷ Đặng Công tộc Nam Dương quận chư tôn linh vị tiền.

-Hiển tổ khảo tỷ chư tôn linh vị tiền

-Hiển hiển khảo tỷ ci tôn linh

-Hiệp kỵ Hiển bá, Hiển thúc, Hiển cô tôn linh tọa vị

-Đường đường huynh đệ tỷ muội cô di thương vong yếu tử đẳng chư hương hồn vô tự tùng tự thất tự tùng tự liệt vị bổn bàn cùng chung cộng hưởng

THỐNG DUY TỔ PHỤ

-Tổ phụ tánh bẫm từ tường đức dưỡng thuần túy

-Phận phù nhi ai đẳng vô sai – Thân sái nhi hài tuất thân hề dị – Dĩ hỉ hồ nhạn lạc thiên biên.

-Ngư trầm hải thủy nhứt sạ, u, thân – Thế đẳng bảo bạch tuế như quang.

-Âm tợ thủy bạch câu quá khiết tạ thế ảnh như nang lương – Huỳnh mông sạ lại thay du hồn chi hạt chí – Miến tích ký quy tam xích thổ – Nam phù cửu tự chi cù lao – Thẩn kim hàm du tiếu cửu tiền đài – Lưu ngụ thẩm thành du dã dị.

Ai tai xin thượng hưởng

KÍNH DI CẨN CÁO