VĂN CÚNG TẠ MẢ LÀM XONG

VĂN CÚNG TẠ MẢ LÀM XONG

VĂN CÚNG TẠ MẢ LÀM XONG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn ………………………………cùng toàn gia đẳng. …………tiết. Nay đã lập thành phần mộ:…………………. quận:………………Khởi…