văn cúng thượng lương

VĂN CÚNG THƯỢNG LƯƠNG

VĂN CÚNG THƯỢNG LƯƠNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn tín chủ……………………………… hỷ sự. …………tiết chánh nhựt kiết thời, giờ………. Cung lễ Thượng lương…

VĂN CÚNG THƯỢNG LƯƠNG

VĂN CÚNG THƯỢNG LƯƠNG (SỬ DỤNG 1 TRONG 2 BÀI KHẤN SAU) BÀI KHẤN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn tín chủ……………………………… hỷ sự.…