VĂN CÚNG XE Ô TÔ XUẤT HÀNH

VĂN CÚNG XE Ô TÔ XUẤT HÀNH

VĂN CÚNG XE Ô TÔ XUẤT HÀNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng …………..Tiết, chánh nhựt, kiết thời. Cung…