văn khấn cổ truyền việt nam

VĂN CÚNG XE Ô TÔ XUẤT HÀNH

VĂN CÚNG XE Ô TÔ XUẤT HÀNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng …………..Tiết, chánh nhựt, kiết thời. Cung…

VĂN CÚNG TRIỆT LINH SÀN

VĂN CÚNG TRIỆT LINH SÀN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn hiếu chủ ………………………… cùng toàn gia đẳng nam nữ tử tôn hôn tế…

VĂN CÚNG THƯỢNG LƯƠNG

VĂN CÚNG THƯỢNG LƯƠNG (SỬ DỤNG 1 TRONG 2 BÀI KHẤN SAU) BÀI KHẤN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn tín chủ……………………………… hỷ sự.…

VĂN CÚNG THẦN NGÕ TIỄN ĐƯA ÔNG BÀ

VĂN CÚNG THẦN NGÕ TIỄN ĐƯA ÔNG BÀ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng …………….tiết chánh nhựt kiết thời…

VĂN CÚNG TẠ MẢ LÀM XONG

VĂN CÚNG TẠ MẢ LÀM XONG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn ………………………………cùng toàn gia đẳng. …………tiết. Nay đã lập thành phần mộ:…………………. quận:………………Khởi…

VĂN CÚNG RẰM HẰNG THÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ………………… Tỉnh, ……………………….. huyện, ……………………….. xã, …………………………. thôn,…………………………….. xứ chi nguyên. Tuế thứ…………………….. niên,……………… ngoạt, Thập ngũ nhựt Tư nhơn tín chủ……………………………………… cùng toàn gia đẳng ………………. Tiết, thường ngoạt, chánh nhựt,…

VĂN CÚNG MỒNG MỘT (1) HẰNG THÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  …………… Tỉnh, ………………………… huyện, …………………………. xã  ……………………. thôn,………………………………. xứ chi nguyên. Tuế thứ…………………. niên,………………….. ngoạt,……………. Nhựt Tư nhơn tín chủ…………………………………… cùng toàn gia đẳng …………………….. Tiết, thường ngoạt, chánh nhựt, kiết thời…

VĂN CÚNG KHAI TRƯƠNG

VĂN KHẤN CÚNG LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG (KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM) (dùng 1 trong 2 bài khấn sau) Bài khấn 1   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn thân…