văn khấn cúng chuồng

VĂN CÚNG ( KHẤN) CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI

VĂN CÚNG CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng Cung lễ tạ thần quan chuồng trại Xuân…