VĂN KHẤN CÚNG KHAI TRƯƠNG

VĂN CÚNG KHAI TRƯƠNG

VĂN KHẤN CÚNG LỄ KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG (KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM) (dùng 1 trong 2 bài khấn sau) Bài khấn 1   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên. Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt Tư nhơn thân…