Duyệt bởi
Thẻ: van khan dong tho mo mong

VĂN KHẤN ĐỘNG THỔ MỞ MÓNG LÀM MỘ

VĂN KHẤN ĐỘNG THỔ MỞ MÓNG LÀM MỘ

VĂN CÚNG ĐỘNG THỔ MỞ MÓNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn (1) (xem phần ghi chú dưới) cùng toàn gia đẳng.

…………tiết xin xây dựng phần mộ (2)………………….

-Thành tâm cẩn dụng………………. hương đăng hoa quả thanh chước thứ phẩm chi nghi.

-Cẩn ủy chủ bái ………………………cẩn dĩ phỉ nghi.

CẢM CÁO VU

-Cung thỉnh Đại đế khai hoàng hậu thổ xứ sơn long mạch Thái tuế chí đức tôn thần.

-Dương kiển thổ địa thổ công thổ phụ tư mệnh môn thừa hộ úy nhị vị tướng quân chi thần.

-Tiền hậu tả hữu tứ di chi thần

-Tả ban liệt vị, hữu ban liệt vị cập bộ hạ thị tùng hàm lai giám cách.

-Cung di đắc an cầu giai toại.

Kỳ đinh phương ngung mộ khai thổ võ quản đại hướng xuất nhập chi hàm hành kỳ lộc tài chi lợi ích.

Mộ an vật Phu phúc lộc biển trăng

Trí đạih càn khôn gia môn khương thái

Đại kinh tứ mã cao xa phú quý vinh hoa

Vạn đợi cầu xin phò trì an cảnh mộ phần

Hậu lễ chánh nhựt kiết thời tín chủ xin động thổ mở móng.

PHỤC DI CẨN CÁO

 

 

*Ghi chú:

(1)     -Mộ lâu ghi: Nội tôn: là mộ ông nội … hoặc Tự tôn là mộ cha mẹ (so với người đứng ra làm mộ)

-Mộ mới chôn và làm mã thì xưng có chữ HIẾU NỘI TÔN so với ông bà chết và xưng HIẾU CHỦ TRƯỞNG NAM so với cha mẹ …

(2) *Mộ lâu ghi:

-Ông nội: HIỂN TỔ KHẢO (Họ tên, quận)

-Cha: HIỂN KHẢO (Họ tên, quận)

*Mộ mới ghi:

-Ông bà, phụ thân, phụ mẫu: (Họ tên; quận; tạ thế ngày….tháng….năm; Trí tán tại (bổn sơn hay bồn xứ ngày….))