Duyệt bởi
Thẻ: VĂN RƯỚC THẦN TÁO VỀ NHÀ

VĂN CÚNG RƯỚC THẦN TÁO VỀ NHÀ

VĂN CÚNG RƯỚC THẦN TÁO VỀ NHÀ

VĂN RƯỚC THẦN TÁO VỀ NHÀ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tuế thứ Nhâm Thìn niên, Chánh ngoạt, Sơ nhứt nhựt

Đà Nẵng thành, Hòa Vang huyện, Hòa Phong xã, Túy Loan thôn, Cù Lai xứ chi nguyên

Tư nhơn tín chủ Nguyễn Văn T, hiền thê Lê Thị B cùng toàn gia đẳng.

Cung lễ ngưỡng vọng quy lai Thần táo an tọa tại gia đường. Tân niên chánh nhựt kiết thời Xuân

Thành tâm cẩn dụng Trai bàn, hương đăng, hoa quả, thanh chước thứ phẩm chi nghi kính lễ.

Cẩn ủy chủ bái Nguyễn Văn T cẩn dĩ phỉ nghi

CẢM CÁO VU

-Cung thỉnh tân nghinh Đông trù Tây mạng tam vị Táo quân thần quan. Đông Nam Đông Nữ, Kiều Nam Kiều Nữ Táo phủ thần quan đương quyển chúa tể chư linh. Ngũ tự gia đường, Ngũ phương hương hỏa đẳng thần. Cửu thiên huyền nữ Chánh mẫu nguyên quân đồng lai tọa vị chứng kỳ lễ vật.

Xin bảo phò tín chủ cùng toàn gia đẳng trong năm Nhâm Thìn bình an khương thái, tấn tài nghinh phúc

Tín chủ y kỳ nguyện.

Ngưỡng lai chư vị thần quan chi gia ư huệ giả

PHỤC DI CẨN CÁO

(Điểm trà khẩn niệm)

NHƠN KHỨ LƯU ÂN-THẦN KHỨ LƯU PHƯỚC

PHƯỚC LƯU BỔN GIA-XIN PHỤC VỌNG THẦN QUAN

(Đốt giấy bái tạ)