VĂN CÚNG GIÁP NĂM – LỄ TIỂU TƯỜNG

VĂN CÚNG GIÁP NĂM – LỄ TIỂU TƯỜNG

VĂN CÚNG GIÁP NĂM – LỄ TIỂU TƯỜNG

BÀI KHẤN 1 – KHẤN NÔM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn Trưởng nam  ……………………… cùng toàn gia nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại đẳng.

Cung lễ Tiểu tường niên phụ (mẫu) thân…………, ……quận

Từ trần ngày….tháng….năm…… Hưởng…tuổi

Nay một năm kỷ niệm lễ tế linh hồn.Thành tâm cẩn dụng …………….hương đăng hoa quả thanh chước thứ phẩm chi nghi.

Cẩn ủy hiếu bái …………………. Cẩn dĩ phỉ nghi.

ĐIẾU CÁO VU

-Thiết niệm Ngài Đội thị nhờ ơn đệ dẫn vong linh phục vị vong chánh hồn chi vị.

-Cung niệm hiển ……………, …………trọng, ……….quận

Phần hồn chi vị lễ Tiểu tường niên.

Cho phép nữ tử nghĩa tế cháu chắc ngoại thúc bá gia nương được dâng hương bái tạ mãn chế.

Cầu mong phụ ……. Thương thay chứng kỳ lễ vật Tiểu tường niên toàn gia đẳng dâng hương kính lễ xin phò hộ con cháu an vui phúc lợi y kỳ nguyện

Thương thay xin thượng hưởng

HIẾU LỄ CẨN CÁO DI

BÀI KHẤN 2:

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ ……………………

Tín chủ (chúng) con là: …………………………………
Ngụ tại: ………………………………….
Hôm nay là ngày …… tháng ….. năm ……………
Chính ngày Giỗ Đầu của: …………………………………
Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.
Thành khẩn kính mời: …………………………………
Mất ngày ………. Tháng ………năm ………………
Mộ phần táng tại: …………………………….
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Di và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

 

(Một) 3 bình luận về “VĂN CÚNG GIÁP NĂM – LỄ TIỂU TƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *