VĂN CÚNG LÀM TUẦN – VĂN CÚNG VONG NGƯỜI MẤT

Vui lòng chia sẻ và Like bài viết giúp vankhannom.info! Cảm ơn nhiều!

Bài văn khấn, cúng làm tuần ( cúng vong ) hoặc lễ cúng 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 100 ngày người mất. khấn vái cúng thất tuần người mới mất

VĂN CÚNG LÀM TUẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………….tỉnh,…….……….huyện,……………….xã,………….thôn, ………….xứ chi nguyên. Tuế Thứ………..niên,………………….ngoạt,………………..nhựt Tư nhơn trưởng nam…………..Hiền thê………………cùng toàn gia đẳng. Cung lễ……………phụ thân ( mẫu thân)…………trọng phủ………………..trọng nương;……………..quận. Từ trần ngày……….tháng……….năm……….hưởng………tuổi. Thành tâm cẩn dụng…hương đăng hoa quả thanh chước thứ phẩm chi nghi. Cẩn ủy hiếu bái…………………..cẩn dĩ phỉ nghi. ĐIẾU CÁO VU – Thiết niệm ngài (1)Thái Quản nhờ ơn độ dẫn vong linh phục vị vong chánh hồn chi vị. – Cung niệm hiển khảo (tỷ) …….trọng………..quận phần hồn chi vị lễ tuần linh. Toàn gia đẳng xin bái khấp phụ (mẫu) thân. Thương thay xin thượng hưởng lễ (2) sơ tuần thất nhựt tuần (3) 7 ngày. Qui linh an lạc miền tiên cảnh. Xin phò hộ con cháu gia nương bình an.

HIẾU TƯ CẨN CÁO DI

*Chú thích:

-Văn cúng trên photocopy thành 8 bản, mỗi bản dùng cho mỗi lễ Tuần, cúng xong đốt theo với giấy áo thờ tuần đó.

-Tên tuần ghi vào chỗ Cung lễ ………..

-Tên Ngài đệ dẫn vong linh theo tuần ghi vào chỗ Thiết niệm ngài ………….

Tính ngày chết (2) Tên tuần theo ngày

(1)

Tên Ngài

đệ dẫn

7 Sơ tuần thất nhựt Thái Quản
14 Nhị tuần thập tứ nhựt Sĩ Gian
21 Tam tuần nhị thập nhứt nhựt Tống Đế
28 Tứ tuần nhị thập bác nhựt Ngũ Quan
35 Ngũ tuần tam thập ngũ nhựt Diêm La
42 Lục tuần tứ thập nhị nhựt Thánh Biên
49 Thất tuần tứ thập cửu nhựt Thái Sơn
100 Bác tuần bách nhựt lễ thành tuần Bính Chánh

-Nếu thờ áo quần vàng mã là đốt thay 2 lần, 1 là tuần 49 ngày, 2 là tuần 100 ngày. Còn vàng bạc, giấy tiền thì thay đốt mỗi lễ làm tuần. Người quá cố không đòi hỏi lễ nghi, chỉ sợ con cháu quên mình trong vòng 100 ngày chánh lễ. nếu không có các Ngài đệ dẫn thì không bao giờ về được. Bởi vậy con trai trưởng hạn chế hưởng lạc trong vòng 100 ngày.

-Thờ chuối, bông tươi trong vòng 100 ngày, nếu đổi màu phải thay ngay.

tag:

văn khấn cúng tuần cho người mới mất, văn khấn cúng cơm hàng ngày, nghi thức cúng tuần, cúng tuần đầu như thế nào, lễ cúng 7 ngày sau khi mất, cúng tuần 21 ngày, văn khấn lễ chung thất, văn khấn người chết 

Vui lòng chia sẻ và Like bài viết giúp vankhannom.info! Cảm ơn nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *