VĂN CÚNG TẠ MẢ LÀM XONG

VĂN CÚNG TẠ MẢ LÀM XONG

VĂN CÚNG TẠ MẢ LÀM XONG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn ………………………………cùng toàn gia đẳng.

…………tiết. Nay đã lập thành phần mộ:…………………. quận:………………Khởi công ngày…..tháng….năm……

Cung lễ tạ bổn xứ chi nguyên phò trì xây dựng.

-Thành tâm cẩn dụng………………. hương đăng hoa quả thanh chước thứ phẩm chi nghi.

-Cẩn ủy chủ bái ………………………cẩn dĩ phỉ nghi.

CẢM CÁO VU

-Cung thỉnh Đại đế khai hoàng hậu thổ xứ sơn long mạch Thái tuế chí đức tôn thần.

-Bổn sơn thổ phủ thần kỳ chơn quân ngũ hành thanh phi tôn thần.

-Thái giám bạch mã tôn thần

-Tiền hậu tả hữu tứ di liệt vị chi thần

-Bổn xứ bổn sơn long mạch thổ địa chi thần

-Tứ phương chủ ngung đào lương ban tế thập nhị mang nương chi thần.

-Tiền giản hậu giản cập thập loại cao hồn âm hồn âm thần dương thần chi linh thần.

-Hữu danh vô vị, hữu vị vô danh cố khí thổ mộ tà tinh đồng lai tọa hưởng.

-Ngưỡng lại tôn thần phò trì lưu huệ phước

PHỤC DI CẨN CÁO

(Một) 1 bình luận về “VĂN CÚNG TẠ MẢ LÀM XONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *