VĂN KHẤN (CÚNG) ĐÁM GIỖ KỴ

VĂN KHẤN (CÚNG) ĐÁM GIỖ KỴ

VĂN CÚNG ĐÁM GIỖ KỴ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn tự tôn…….…………………………..cùng toàn gia nam nữ tự tôn tiểu đẳng. Tiết ………….chánh nhựt kiết thời.

-Kính lễ kỷ niệm Tằng tổ khảo Đặng Công B, thuộc Nam Dương quận.

-Thành tâm cẩn dụng sanh tư hương đăng hoa quả thanh chước thứ phẩm chi nghi

-Cẩn ủy lễ bái tự tôn ……………………….. cẩn dĩ phỉ nghi

KÍNH CÁO VU

-Thiết niệm Hiển Tằng Tằng tổ khảo tỷ Đặng Công tộc Nam Dương quận chư tôn linh vị tiền.

-Cung niệm Hiển tằng tổ tỷ Nam Dương quận chánh lễ chư tôn linh vị tiền.

-Hiển Tổ khảo tỷ chư tôn linh vị tiền

-Hiển Hiển khảo tỷ chư tôn linh tọa tiền

-Hiển Bá Hiển thúc Hiển cô chư tôn linh

-Phối niệm Ngoại gia Tằng tổ khảo chư tôn linh

-Cập đường đường bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội, Đẳng chư hương hồn đồng lai liệt vị bổn ban.

CUNG DUY TIÊN TỔ KHẢO TỶ

-Tánh bẫm từ tường đức dưỡng thuần túy

-Cây có cội mới thắm chồi xanh lá – Nước nguồn mới thành bể cả sông sâu.

-Chữ trung chữ hiếu làm đầu – Con cháu tâm niệm vì đâu có mình.

-Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

-Toàn gia đẳng nhớ ơn hiếu để – Nay hậu thế thành tâm kính lễ.

-Cầu cho phước tổ ân triêm – Con cháu hậu thể hưởng thêm suốt đời.

-Toàn gia nam nữ ghi lời – Nghĩa đời nay an đức đời sau.

-Nên cung thỉnh tỏ lòng hiếu để – Nay kỷ niệm Tằng Tổ kính lễ.

-Nguyện tâm linh xin hưởng phò trì – Giữa án thờ rượu chúc tam tuần – Cầu tiên tổ vui miền lạc cảnh.

Ngưỡng lại Tiên tổ ông bà lưu gia ư huệ phước

KÍNH LỄ CẨN CÁO

(Một) 1 bình luận về “VĂN KHẤN (CÚNG) ĐÁM GIỖ KỴ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *