VĂN KHẤN (CÚNG) ĐẤT ĐẦU NĂM

VĂN KHẤN (CÚNG) ĐẤT ĐẦU NĂM

VĂN KHẤN CÚNG ĐẤT ĐẦU NĂM

(Tức cầu an gia trạch mùa Xuân)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng

Cung lễ thường niên Xuân tiết cầu an gia trạch nhứt diên chí nguyện.

Thành tâm cẩn dụng hương đăng hoa quả ………thanh chước diêm mễ lân bàn thứ phẩm chi nghi…………………..

Cẩn ủy chủ bái…………………………….. cẩn dĩ phỉ nghi

CẢM CÁO VU

-Thiết niệm tam vị thành hoàng Đại vương tôn thần

-Cung thỉnh Đại đế khai hoàng hậu thổ nguyên quân – Thái tuế chí đức tôn thần.

-Kim niên hành khiến hành binh tôn thần

-Thổ phủ thần kỳ chơn quân Cửu thiên Huyền nữ Thánh mẫu Tiên nương ngũ hành thánh phi tôn thần.

-Dương kiển thổ địa phước đức chánh thần

-Vạn phước phu nhơn tôn thần

-Thái giám bạch mã tôn thần

-Thanh long bạch hổ châu tướng huyền võ

-Diệm khẩu quỷ vương – Dòng thắng thần châu – Tây ngưu bá châu – Nam thiệm bôi châu – Bắc bô lô châu – Trung ương cao lư châu.

-Lý thuần phong chưởng chủ ban cói vị chi thần.

-Quách nguyên canh chưởng chúa ngưu lang, trư lang cùng chư lang lục súc gia cầm chi thần.

-Tả thần trà hữu xuất lý môn thừa hộ húy nhị vị tướng quân

-Nhị vị tứ sơn tứ hướng tứ khí liệt vị thần quan.

-Bổn âm ngũ tự gia đường đông trù ty mạng táo phủ thần quan chi thần.

-Ngũ phương bổn thổ long mạch chi thần.

-Ngũ chúa ngung đào lương ban mang nương Nguyễn Thị Thúc chi thần

-Tiền hậu tả hữu tứ di chi thần

-Nội gia diên trạch ngoại gia diên cư chi thần

-Ngũ phương âm hồn cô hồn, âm thần dương thần, nhơn thần dục hẩn liệt vị chi thần.

-Cập bộ hạ thị tùng hàm lai giám cách.

-Cung vọng tiền chiến sĩ, hậu chiến sĩ trận vong. Tả ban liệt vị, hữu ban liệt vị. Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, cập âm sa dương sa thập loại cô hồn đồng lại phối hưởng.

 

VIẾT CUNG DI TÔN THẦN

-Công tham hóa dục đức hậu tải trì – Thích giới tư niên y thủy dụng tương bạc lễ nhương kỳ.

-hào tư khiết tửu tư thanh nhứt niệm trường tồn ngu khẩn – Đảo tất thông kỳ tất ứng tam tuần hưởng phỉ nghi – Phục nguyện chi linh cách nhỉ.

-Ngưỡng kỳ phước lý ty chi tỷ toàn gia đẳng.

-Bảo khương thái du thần cung.

-Gia nhơn dĩnh thọ thùy an ninh du địa trạch thứ vật hàm hành – Xin bảo phò tín chủ cùng toàn gia chung niên an khang thịnh vượng y kỳ nguyện.

-Ngưỡng lại tôn thần chi thần liệt vị lưu gia ư huệ phước.

PHỤC DI CẨN CÁO

(Một) 3 bình luận về “VĂN KHẤN (CÚNG) ĐẤT ĐẦU NĂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *